Geoteknik | Miljö

Fältgeotekniska undersökningar och Miljöprovtagning

Tillsammans med vår samarbetspartner utför vi fältundersökningar inom geoteknik och miljö för utredningar och konstruktioner i bygg- och infrastrukturprojekt.